Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Nakakapanghinayang

November 24, 2011

 

Nakakapanghinayang – root word ‘hinayang’.
Read as: Na-ka-ka-pang-hi-na-yang
Nakakapanghinayang means ‘disappointed’, ‘what a loss’,

Tagalog Synonyms: Sayang, habag, awa, kaawaan, kahabagan

 

Nakakapanghinayang Talaga!
English: What a loss!

Nakakapanghinayang ka talaga.
English: I am disappointed with you.

Nakakapanghinayang hindi ko nabili yung damit.
English: I am disappointed I was not able to buy the dress.

Tama na! Nakakapanghinayang ka.
English: It’s enough! You make me disappointed with you.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.