Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Nakakasawa’ in English

December 19, 2011

 

Nakakasawa – easily get bored / tired
Magpakasawa – To get tired
Sawang-sawa – so tired

Example Phrase:

Nakakasawa ang + (food)

Nakakasawa ang keyk – means ‘easily get tired of eating cakes’
Nakakasawa ang junk foods – means ‘easily get tired of eating junk foods’
Nakakasawa ang pagkain na to! – means ‘you easily get tired of eating that food’
Nakakasawa ang sorbetes – means ‘you easily get tired of eating ice cream’

Other Examples:
Sawa na ako I’m tired
Nakakawasa ang mukha mo / Nakakasawa pagmasdan ang mukha mo – means ‘you easily get tired of watching his/her face'.
Nakakasawa ka na! – English: ‘I am tired of you’
Sawa na akong paulit-ulit na magpaliwanag sayo. – English: ‘I’m tired of explaining repeatedly to you.’
Magpakasawa kang kainin yan. – English: ‘Get tired of eating’

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.