Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Naman’

October 14, 2011

 

Naman – So, Likewise

It shows the fact of your emotions that involves on your expressions.

Yes of course
Tagalog: Oo Naman

Maybe it’s not like that
Tagalog: Hindi siguro ganyan.
Hindi naman siguro ganyan.

Don’t be like.
Tagalog: Wag kang maging ganyan.
Wag ka naman maging ganyan.

Please listen to me.
Tagalog: Pakiusap makinig ka.
Pakiusap naman makinig ka

Kindly get my things.
Tagalog: Pakikuha ng gamit ko.
Pakikuha naman ng gamit ko.

Don’t be like that.
Tagalog: Wag kang maging ganyan.
Wag ka naman maging ganyan.

Let him do what he wants to do.
Tagalog: Hayaan mo siyang gawin ang gusto niyang gawin.
Hayaan mo naman siyang gawin ang gusto niyang gawin.

Why you’re doing this to be?
Tagalog: Bakit mo to ginagawa sakin?
Bakit mo naman to ginagawa sakin?

I can’t understand what you are saying.
Tagalog: Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin.
Hindi ko naman maintindihan ang ibig mong sabihin.

Tell me what you want.
Tagalog: Sabihin mo sakin kong ano ang gusto mo.
Sabihin mo naman sakin kong ano ang gusto mo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.