Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘New Year’ Conversation

December 27, 2011

 

Isa: Manigong bagong taon Carol. (Happy New Year Carol.)
Carol: Manigong bagong taon din. (Happy New Year too.)
Isa: Ito ang pinakamasayang Bagong Taon sa buhay ko. (This is the happiest New Year in my life.)
Carol: Bakit? Anong nangyari? (Why? What’s happened?)
Isa: Madami kasi akong natanggap na regalo ngayong taon. (I received a lot of gifts this year.)
Carol: Yan ba ang rason kung bakit ka masaya? (Is that the reason why you’re happy?)
Isa: Oo. (Yes.)
Carol: Alam mo Isa ang pagiging masaya ay hindi nakikita sa mga natatanggap mong regalo. (You know Isa being happy is not about the gifts you’ve received.)
Isa: Saan mo pala makikita ang pagiging masaya? Masaya ako kasi mahal nila al kasi binigyan nila ako ng mga regalo. (Where can you find happiness? I am so happy because they love me because I received a lot of gifts.)
Carol: Kita mo na, hindi lang naman sa pagbibigay regalo makikita mahal ka ng isa tao. Kusa mo mararamdamam ang pagmamahal, kahit na walang regalo siyang binigay basta ba naglaan siya ng panahon sayo para mapatunayang mahalaga ka sa buhay niya. (See, loving someone is not only about giving gifts. You can feel the love, though you don’t have a gift as long as he/she spend time for you just to prove that you are special on his/her life.)
Isa: Kaya ba wala kang regalo sakin? (It’s because you don’t have a gift for me?)
Carol: Hindi naman sa ganun, wala lang talaga akong pera sa ngayon. (It’s not like that, it’s just I really don’t have money for now.)
Isa: Intindi naman kita eh. ( I understand you.)
Carol: Salamat sa pag-intindi. (Thanks for understanding.)
Isa: Heto regalo ko sayo. (Here’s my gift for you.)
Carol: Salamat ulit Isa. (Thanks again Isa.)

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.