Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using “ng” in Tagalog

When the last word of your sentence is vowel you can add “ng “.  

Example: 

The english word is Beautiful. Maganda in tagalong, Add “ng “ on the last part of the word. Maganda becomes magandang

beautiful

maganda-magandang

Magandang lahi ang pamilya ko. 

smart

matalino-matalinong

Si Grace ay matalinong bata. 

heavy

mataba-matabang

Ang matabang bata ay malakas kumain. 

big

malaki-malaking

Hindi ko pa natatanggap ang malaking sahod ko. 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.