Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Pakiramdam’ in English

February 5, 2012

 

pakiramdam (ramdam, nararamdaman) – feelings
masama ang pakiramdam – not feeling well

 

 • May nararamdaman akong masama. – I feel something bad.
 • May nararamdaman akong hindi maganda. – I feel something not good.
 • Pakiramdam ko may gusto siya sayo. – I can feel that he/she likes you.
 • Masama ang pakiramdam ko. – I’m not feeling well.
 • Pakiramdam ko may mali. – I feel that there is something wrong.
 • Kailangan kong pumunta sa doktor dahil hindi mabuti ang pakiramdam ko. – I need to go to the doctor because I’m not feeling well.
 • Ramdam kong mahal mo ako. – I feel that you love me.
 • Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari. – I feel there will something happen bad.
 • Pakiramdam ko nasusuka ako. - I feel vomiting.
 • Pakiramdam ko nahihilo ako. – I feel dizzy.
 • Pakiramdam ko buntis ako. – I can feel that I’m pregnant.
 • Pakiramdam ko talonan ako. – I can feel that I’m a looser.
 • Pakiramdam ko may kasalanan ako. – I can feel that
 • Pakiramdam ko may iba  babae siya. – I can feel he has another girl.
 • Pakiramdam ko may nawawala. – I feel there’s something missing.
 • Pakiramdam ko galit siya. – I feel you’re angry with me.
 • Ramdam mo bang nararamdaman ko? – Do you feel what I feel?
 • Alam mo ba ang pakiramdam ko? – Do you know my feelings?
 • Alam mo ba ang nararamdaman ko? – Do you know what I feel?
 • Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko? – Do you know what I feel?
 • Alam mo ba kung gaano kasakit ang pakiramdam ko? – Do you know how mu
 • Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng nasasaktan? – Do you know what the feeling of being hurt is?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.