Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Palibhasa' meaning

November 25, 2011

 

Palibhasa means’because’, ‘due to’

Tagalog: Kasi

 

Example Sentences:
Palibhasa magaling ka. Because you’re amazing.
Palibhasa matalino ka. Because you’re smart.
Palibhasa hindi ka mahirap kaya hindi ka nahihirapan. Because your not a poor that’s why your not suffering.
Palibhasa mayaman ang pamilya niyo. Because your family is rich.
Palibhasa lalaki at ako babae.Because you’re a boy and I’m a girl.
Palibhasa kasi natatakot. Because you’re afraid.
Palibhasa hindi mo nararamdaman ang pakiramdam natu.Because you did not feel this feeling.
Palibhasa hindi mo ko pinakikinggan. Because you’re not listening to me.
Hindi naman siya masungit ah, palibhasa bakla ka.She’s not sulky, it’s just because you’re such a gay.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.