Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Palitan’ in English

March 6, 2012

palitan change
napalitan – changed
papalitan – to change

 

Example Sentences:

 • Palitan mo ito. – Change this.
 • Palitan mo ang lahat. – Change everything.
 • Palitan mo ang punda. – Change the pillow case.
 • Hindi ko alam yung pano palitan. – I don’t know how to change it.
 • Palitan mo ng maayos. – Change it properly.
 • Huwag mong palitan. – Don’t change it.
 • Palitan mo ako dito. – Change me here.
 • Palitan mo ang pera ko. – Change my money.
 • Papalitan ko ang dolyar ko sa piso. – I will change my dollar into peso.
 • Palitan mo ng malaking halaga. – Change it with the big amount.
 • Palitan ng mga regalo. – Changing gifts.
 • Palitan mo ng mas maganda. – Change it with more beautiful.
 • Palitan mo naman ang pera ko. – Please change my money.
 • Kailangan kong palitan to. – I need to change this.
 • Pakipalitan nga non. – Kindly change that.
 • Palitan mo ng cheke. – Change it with check.

 

Other Examples:

 • Pano palitan? – How to change?
 • Napalitan mo na ba? – Have you changed it?
 • Papalitan mo ba ito? – You will change this?
 • Alam mo ba kung pano ito papalitan? – Do you how to change this?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.