Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Pamasahe’ in English

January 3, 2012

 

pamasahetransportation fare
Tagalog Synonyms: bayad

reduced fare – pagbaba ng pamasahe
high fare – mataas na pamasahe
cheap fare – murang pamasahe
discounted fare – bawas pamasahe
low price of fare – mababang presyo ng pamasahe
high price of fare – mataas na presyo ng pamasahe

 

How much is my fare?Magkano ang pamasahe ko? / Magkano ang bayad ko?
How much is the fare to go to (place).Magkano ang pamasahe papuntang Antipolo? / Magkano ang bayad papuntang Antipolo
This is my fare.Ito ang pamasahe ko. / Ito ang bayad ko.
Here’s my fare. Heto ang pamasahe ko. / Heto ang bayad ko.
My fare is exact. Eksakto ang pamasahe ko.
Does my fare is correct? Tama ba ang pamasahe ko?
I’ll pay for your fare.Ako na ang magbabayad sa pamasahe mo. / Sagot ko na ang pamasahe mo.
Give me my fare.Akin na ang pamasahe ko. / Akin na ang bayad ko.
Kindly give my fare to the driver. – Pakibigay ng pamasahe ko sa nagmamaneho. / Pakibigay ng bayad ko.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.