Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Paraan’ in Tagalog Sentences

February 1, 2012

 

paraanway

 

Examples:

 • my way – paraan ko
 • way of life – paraan ng buhay
 • way of living – paraan ng pamumuhay
 • way of showing –  paraan ng pagpapakita
 • way of loving – paraan ng pagmamahal
 • way of thinking – paraan ng pag-iisip
 • way of talking – paraan ng pagsasalita
 • way of acting – paraan ng
 • way of speaking – paraan ng pananalita
 • There’s a way. – May paraan.
 • It’s my way. – Paraan ko to.
 • It’s my own way. – Sarili ko tong paraan.
 • Everything has a way. – Ang lahat ay may paraan.
 • Don’t worry there’s still a way. – Wag kang mag-alala my paraan pa.
 • Make way for tomorrow. – Gumawa ng paraan para sa kinabukasan.
 • Make your way. – Gumawa ka ng paraan mo.
 • There is another way. – May iba pang paraan.
 • This is my way. – Paraan ko to.
 • Solve it in your own way. – Lutasin mo yan sa sarili mong paraan.
 • There’s a lot of way to solve your problem. – Maraming paraan sa problema mo.
 • No way for that. – Walang paraan para dyan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.