Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Pasa’ in Tagalog Sentences

February 20, 2012


pasapass

 

Use ‘Pasa’ in Tagalog Sentences:

 • Pasa mo sa likuran. – Pass at the back.
 • Pasa mo sa harapan. – Pass at the front.
 • Pasa mo sa gilid. – Pass at the side.
 • Pasa mo sa kaliwa. – Pass on the left.
 • Pasa mo sa kanan. – Pass on the right.
 • Pasa mo sa gitna. – Pass on the center.
 • Pasa mo dali. – Pass it faster.
 • Pakipasa mo nga ito. – Please pass this.
 • Ipasa mo sakin. – Pass it to me.
 • Ipasa mo sa iba. – Pass it to the others.
 • Ipasa mo. – Pass it.
 • Ipasa mo sa katabi mo. – Pass it beside of you.
 • Pasa mo ng maayos. – Pass it properly.
 • Ipasa mo to sa may-ari. – Pass this to the owner.
 • Napasa ko na. – I already pass it.
 • Pasa mo sakin. – Pass it to me.
 • Pasa mo sa kanya. – Pass it to him/her.
 • Pasa mo na ngayon. – Pass it now.
 • Pasa mo agad. – Pass it right away.
 • Pasa mo na nga yan. – Just pass that.
 • Pasa mo dito. – Pass it here.
 • Pasa mo sa kanila. – Pass it to them.
 • Pasa mo sakin. – Pass it to me.
 • Pasa mo dali. – Pass it faster.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.