Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Po in Tagalog 

"Po" in Tagalog is used as a form of respect.

English Tagalog Casual Reply Respectful Reply English Reply
How old are you? Ilang taon ka naba? Ako ay sampong taon na Ako “po” ay sampong taon na I am ten years old.
Where do you live? Saan ka ba nakatira? Ako ay nakatira sa San Isidro Labrador Ako “po” ay nakatira sa San Isidro Labrador. I live in San Isidro Labrador.
When you go home? Kailan ka uuwi? Ako ay uuwi bukas Ako “po” ay uuwi bukas. I will go home tomorrow.
What is your name? Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Juan De La Cruz Ang pangalan ko “po” ay Juan De La Crus My name is Juan De La Cruz.

Example when you greet love ones:

English Casual Tagalog Respectful Tagalog
Good morning Daddy Magandang umaga Daddy Magandang umaga “po” Daddy.
Good afternoon Mommy Magandang hapon Mommy Magandang hapon “po” Mommy.
Good evening Grandma Magandang gabi Lola Magandang gabi “po” Lola.

Example when you appreciate a person:

English Casual Tagalog Respectful Tagalog
You are so very beautiful Napakaganda mo Napakaganda mo “po”.
Thank you very much Maraming salamat Maraming salamat “po”.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.