Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Mga tanong (Making questions)

  1. Paano? (How?)            
  2. Ilan? (How many?)
  3. Ano? (What?)
  4. Saan? (Where)
  5. Kailan? (When?)
  6. Alin? (Which?)
  7. Kanino? (Whose?)
  8. Bakit? (Why?)
  9. Magkano? (How much?)

Sentences examples:

English Tagalog
How do I get there? Paano ako makararating doon?
How could I become expert? Paano ako magiging dalubhasa?
What’s your name? Ano ang pangalan mo?
What do you call this? Anong tawag mo dito?
When do you go home? Kailan ka uuwi?
When is your exam? Kailan ang pasulit nyo?
Whose money is this? Kaninong pera ito?
Whose umbrella is that? Kaninong payong iyan?
Where is your house? Nasaan ang bahay mo?
Where is my Daddy? Nasaan ang tatay ko?
Why do you come here? Bakit ka pupunta dito?
Why are you happy? Bakit ka masaya?
Why do you call me crazy? Bakit tinawag ninyo akong gago?
What’s your name? Ano ang pangalan mo?
What is the remedy? Ano ang paraan?
Whose money is this? Kaninong pera ito?
Whose car is that? Kaninong kotse iyan?
How much is this? Magkano ito?
How much is that? Magkano iyan?
How many children do you have? Ilan ang anak mo?
How many pigs do you have? Ilan ang baboy nyo?
Where do you live? Saan ka nakatira?
Where did you go? Saan ka pupunta?
Which of the following correct? Alin ang tama rito?
Which among the two are handsome? Alin sa dalawa ang mas guwapo?
Why are you crying? Bakit ka umiiyak?
Why is it that you have only one eye? Bakit iisa lang ang mata mo?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.