Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Questions to know Filipino People

November 18, 2011

 

Are you a Filipino? I am an American.
Tagalog: Pinoy ka ba? Ako ay isang amerikano.

Can I ask you?
Tagalog: Pwede ba kitang tanungin?

Can I trust you?
Tagalog: Mapagkakatiwalaan ba kita?

What do you think of this?
Tagalog: Anong tingin mo dito?

Do you know this?
Tagalog: Alam mo ba to?

How was it?
Tagalog: Kumusta na yan?

How can i
Tagalog: Paano ko

Is this your place?
Tagalog: Lugar mo ba to?

What’s on your country?
Tagalog: Anong meron sa inyung bansa?

Are you willing to be friend?
Tagalog: Desidido ka bang maging kaibigan ko?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.