Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Questions to start on a date

November 25, 2011

 

 

Have you been on a blind date?
Tagalog: Nakaranas ka na ba ng blind date?

Do you have a boyfriend/girlfriend?
Tagalog: May kasintahan ka ba?

Where did you meet him/her?
Tagalog: Saan mo siya nakita?

Do you know him better than me?
Tagalog: Mas kilala mo ba siya kaysa sakin?

Have you ever been in love?
Tagalog: Nainlab ka na ba?

Have you experienced to date someone?
Tagalog: Naransan mo na bang makipagdate?

Can you describe your perfect date?
Tagalog: Pwede mo bang idescribe mo sakin ang iyong perfect date?

Have tried to have a date?
Tagalog: Nasubukan mo na bang makipagdate?

What is the feeling to have a date?
Tagalog: Ano ang pakiramdam na may kadate?

Do you feel something wrong?
Tagalog: May nararamdaman ka bang masama?

Can you order a food for us?
Tagalog: Pwede bang ikaw ang umorder ng pagkain para sa atin?

What do you want?
Tagalog: Anong gusto mo?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.