Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Quotations

May 28, 2011

> Imagination is more important that knowledge.
Einstein

In Tagalog: Ang imahinasyon ay mas mahalaga sa kaalaman.

 

> Adversity is the first path to truth.
Geirge Galon, Lord Byron

In Tagalog: Ang kahirapan ang unang hakbang sa katotohanan.

 

> Malice is cunning.
Cicero

In Tagalog: Ang malisiya ay tuso.

 

> Out of sight, out of mind
Homer

In Tagalog: Wala sa paningin, wala sa pag-iisip.

 

> Never give advice in a crowd.
Arabian Proverb

In Tagalog: Wag magbibigay ng payo sa madaming tao.

 

> Whatever advice you give, be short.
Horace

In Tagalog: Ano mang payo ang iyong ibigay, maging maikli.

 

> Never complain and never explain.
Benjamin Disraeli

In Tagalog: Huwag magreklamo at huwag magpaliwanag.

 

> Friends, though absent, are still present.
Cicero
In Tagalog: Kaibigan, bagaman wala, nadyan parin.

 

> A fool sometimes gives weighty advice.
Nicholas Boileau

In Tagalog: Ang hangal paminsan-minsan nagbibigay ng mabibigat na payo.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.