Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Safe’ in Tagalog

March 6, 2012

 

safeligtas
safety – kaligtasan
very safe – ligtas na ligtas

 

Use ‘safe/safety’ in Sentences:

 • You are safe. – Ligtas ka.
 • You are safe with me. – Ligtas ka sa akin.
 • I am safe. – Ligtas ako.
 • Thank God I’m safe. – Salamat sa Panginoon at ligtas ako.
 • Just be safe. – Maging ligtas.
 • I don’t know if it’s safe. – Hindi ako alam kung ligtas.
 • I thought you are safe. – Akala ko ligtas ka.
 • Safe in illness. – Ligtas sa sakit.
 • I am safe in trouble. – Ligtas ako sa gulo.
 • I am safe with you. – Ligtas ako sayo.
 • I’ll make sure that you are sure. – Sisiguraduhin kong ligtas ka.
 • Our travel was safe. – Ang paglalakbay naming ay ligtas.
 • Don’t worry you are safe. – Wag mag-alala ligtas ka.
 • My mom is safe with my dad. – Ang nanay ko ay ligtas sa tatay ko.
 • Safe in illness. – Ligtas sa sakit.
 • I am safe there. – Ligtas ako doon.
 • It’s not safe. – Hindi ligtas.
 • Be careful that you’re safe. – Mag-ingat ka na ikaw ay ligtas.
 • Pray for your safety. – Magdasal ka sa iyong kaligtasan.
 • I am not safe with that guy. – Hindi ako ligtas sa lalaking yan.
 • I thought it was safe. – Akala ko ligtas yan.
 • I am safe on his hand. – Ligtas na ligtas ako sa mga kamay niya.

 

Other Examples:

 • Are you safe? – Ligtas ka ba?
 • Is it safe? – Ligtas ba yan?
 • It is safe right? – Ligtas ito tama?
 • It is safe right? – Ligtas ito tama?
 • Is it safe to use? – Ligtas bang gamitin yan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.