Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sakit’ in English

February 3, 2012

 

sakit – illness, disease, fever
masakit – aching
Tagalog Synonyms: lagnat

may sakit – your sick
taong may sakit – a person who si sick

 

Example Sentences:

 1. May sakit ako. – I am sick.
 2. Masakit ang ulo ko. – My head is aching.
 3. Ang sakit ng katawan ko. – My body is aching.
 4. May tingin ko si Jana may sakit. – I think Jana is sick.
 5. May sakit siya simula pa kahapon. – He/she is sick since yesterday.
 6. Palagi na lang siyang may sakit. – She is always sick.
 7. Akala ko may sakit siya. – I thought he/she is sick.
 8. Di ko inakalang nagkakasakit ka rin pala. – I did not imagine that you also having a fever.
 9. May sakit ako nong isang araw. – I was sick last day.
 10. Kailangan ko ng magkonsulta sa doktor dahil may sakit ako. – I did to consult to the doctor because I’m sick.

 

Example Questions:

 1. Saan ang masakit? – Where is aching?
 2. May sakit ka pa ba? – Are you still sick?
 3. Masakit pa ba? – Still aching?
 4. May sakit ka ba? – Are you sick?
 5. Masakit ba ang tiyan mo? – Does your stomach is aching?
 6. Pansin mo bang may sakit ako? – Did you notice that I’m sick?
 7. Sa tingin mo ba may sakit ako? – Do you think I’m sick?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.