Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Searching’ in Tagalog

October 28, 2011

 

Searching – naghahanap

 

Searching a good guy
Tagalog: Naghahanap ng mabuting lalaki

Searching for the best information
Tagalog: Naghahanap ng pinaka magandang impormasyon

Searching new one
Tagalog: Naghahanap ng bago

Searching the best quality
Tagalog: Naghahanap ng pinakamagandang kwalipikasyon

Searching a friend
Tagalog: Naghahanap ng kaibigan

Searching for him
Tagalog: Nagahahanap sa kanya

Searching for a new model
Tagalog: Naghahanap ng bagong modelo

Searching for me
Tagalog: Naghahanap sa akin

I am searching
Tagalog: Ako ay naghahanap

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.