Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Share’ in Tagalog

February 4, 2012

 

shareambag, magbahagi, parte

 

Using ‘share’ in Sentences:

 1. Share your blessings. – Ipamahagi mo ang iyong biyaya.
 2. I want to share this to you. – Gusto ko itong ipamahagi sayo.
 3. This is your share. – Ito ang parte mo.
 4. Share your knowledge to me. – Ipamahagi mo naman ang nalalaman mo sakin.
 5. I’ll share my blessing to the street children. – Ipapamahagi ko ang aking biyaya sa mga batang kalye.
 6. Sharing is good. – Mabuti ang namimigay.
 7. Share it to others. – Ipamahagi mo sa iba.
 8. Share it with me. – Ibahagi mo sakin.
 9. Share your secret. – Ibahagi mo ang sekreto mo.
 10.  I will share this to you. – Ipapamahagi ko to sayo.

 

Using ‘share’ in Questions:

 1. Can you share it with her? – Pwede mo bang ipamahagi yan sa kanya?
 2. Do you want to share it with me? – Gusto mo bang ibahagi yan sakin?
 3. Are you sure you will share this? – Sigurado ka bang ipapamahagi mo ito?
 4. How was your share? – Kumusta ang parte mo?
 5. Is that your share? – Yan ba ang parte mo?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.