Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Short Phrases when you have a visitor

November 28, 2011

 

Upo ka Sit down
Pasok kaCome in
Tuloy ka Come in
Hali ka at pumasok kaCome here and come in
Hintay ka muna Just wait
Meryenda tayo Lets have a snack
Ayos ka ba Is it okay
Pumasok ka at umupoCome in and sit
Kain muna tayo Lets eat first
Manood tayo ng telebesyon Lets watch tv
Maghahanda muna ako ng pagkainJust wait I’ll prepare food first
Teka muna Wait for a while

 

More Examples:
Ayos ba? Is it okay?
Nakakain ka na ba? Have you eaten already?
Gutom ka ba?Are you hungy?
Gusto mo pa? You want more?
Kain pa tayo Lets eat more
Okey ka lang ba? Are you okay?
Masarap ba ang luto ko? Is my recipe is delicious?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.