Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sick’ in Tagalog Sentence

January 3, 2012

 

sick – sakit

Ex.
(Name) is sick. – Si (name) ay may sakit.
Mara is sick.Si Mara ay may sakit.

I think she’s sick. – Sa tingin ko may sakit siya.
I am sick. – May sakit ako.
She/he is sick. – May sakit siya.
Mommy is sick. – May sakit si nanay.
She’s absent because she is sick. – Hindi siya pumasok dahil may sakit siya.
You are not sick. – Wala kang sakit.
You’re acting that you’re sick. – Dumadrama ka lang na may sakit ka.
I am seriously sick. – Malubaha ang sakit ko.
I’m really sick. – Talagang may sakit ako.
You are sick. – May sakit ka.
You are sick, get well soon. – May sakit ka, magpagaling ka.

*Related
Question: Are you sick? – May sakit ka ba?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.