Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sign in Tagalog

October 25, 2011

 

Sign – babala

English Synonyms: notice, warning
Tagalog Synonyms: paalala, signal, senyas

Babala sa kalikasan – Nature signs
Babala sa kalsada – Road signs
Babala sa parke – Park signs
Babala sa kapaligiran – Environment signs
Babala sa trapiko – Traffic signs
Babala sa batas trapiko – Traffic signs
Babala sa basura – Garbage signs
Babala sa kalye – Street signs
Babala sa pambublikong lugar – Signs on the public places
Babala sa mga commuters – Commuters signs
Babala sa pamayanan – Community signs
Babala sa paaralan – School signs
Babala sa tahanan – Home signs

 

There’s a signal.
Tagalog: may senyas

Read the signs.
Tagalog: Basahin mo ang mga babala.

Be careful on the signs.
Tagalog: Maging maingat sa mga babala.

Signs on the road
Tagalog: Babala sa daanan

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.