Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sikmura’ in English

March 5 , 2012

 

sikmurastomach
Tagalog Synonyms: tiyan

 

 • Matibay na sikmura – capable to eat a lot of food or any kind of food
 • Mahina na sikmura – not capable to eat a lot of food or any kind of food
 • Kaya ng sikmura – capable to eat a lot of food or any kind of food
 • Hindi kaya ng sikmura – not capable to eat a lot of food or any kind of food
 • Kumakalam na sikmura – a hungry stomach
 • Masakit na sikmura – the stomach is aching
 • Mahapdi na sikmura – the stomach is aching
 • Nagrereklamong sikmura – the stomach is complaining
 • Pagsakit ng sikmura – stomach pain, stomachache
 • Masakit ang sikmura. – The stomach is aching.
 • May problema ang sikmura ko. – My stomach has a problem.
 • Ma, masakit ang sikmura ko. – Mom, my stomach hurts.
 • Kailangan ko ng pumunta sa doktor dahil masakit talaga ang sikmura ko. – I need to go to the doctor because my stomach is really aching.
 • Masaki tang sikmura ko. – I have stomachache.
 • Ayaw kong pumunta masakit ang sikmura ko. – I don’t want to go my stomach is aching.
 • Masyadong masakit ang sikmura ko. – My stomach is really aching.
 • Napakasakit ng sikmura ko kanina. – My stomach is really aching earlier.
 • Nakainon kana ban g gamot para sa masakit mong sikmura? – Have you take your medicine for your stomachache?
 • Maayos na ba ang sikmura mo? – Does your stomach is okay?
 • Masakit ba ang sikmura no? – Is your stomach is aching?
 • Kumusta ang sikmura mo? – How is your stomach?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.