Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Simple questions in Tagalog

September 8, 2011

What’s your problem?
Tagalog: Anong problema mo?

What’s your point?
Tagalog: Ano ang punto mo?

How will I know?
Tagalog: Paano ko malalaman?

How you can I do that?
Tagalog: Paano ko magagawa yan?

Where are your dad and mom?
Tagalog: Nasaan ang nanay at tatay mo?

Can you help me with this?
Tagalog: Maaari mo ba akong tulungan nito?

Can you be my partner?
Tagalog: Maaari ba kitang maging kapareha?

When will be the party?
Tagalog: Kailan ba ang kasiyahan?

Can I?
Tagalog: Maaari ba?/Pwede ba?

Who is he?
Tagalog: Sino siya?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.