Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Simple words when taking a bath in Tagalog

June 16, 2011

Shower – Paliguan
Bathing – Ligo, Paligo, Pagkaligo

Towel – Tuwalya
Can you get my towel?
Tagalog: Pwede mo bang kunin ang tuwalya ko?

Shampoo – n. Siyampu, v. Siyampuhin
I need shampoo.
Tagalog: Kailangan ko ng siyampu.

Soap – n. Sabon, v. Magsabon
When taking a bath we always need soap.
Tagalog: Kapag naliligo kailangan natin ng sabon.

Rinse – n. Pagbabanlaw, v. Magbanlaw
You rinse now.
Tagalog: Magbanlaw kana ngayon.

Scrub – n. Pagkuskos, v. Kuskusin
Scrub your body.
Tagalog: Kuskusin mo ang iyong katawan.

Drain – n. Paagusan, v. Patuluin

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.