Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Siya: example sentences

May 8, 2011


Siya is a pronoun, he/she in English.

Siya ay tumatayo sa likod ko.                        
In English: He is standing behind me.

Nangaral siya sa mga tao.                            
In English: He taught the people.

Ngunit siya na masama ay mabuwal.           
In English: But he who is crooked will fall.

Siya ay nayamot sa iyo.                        
In English: He becomes weary of you.

Siya ang nagdala nito para sa akin.               
In English: He brings this for me.

Maligaya siya dahil sa kanya.                      
In English: He is happy because of her.

Ngunit hindi siya sumagot sa akin.                
In English: But he did not answer me.

Siya ang may-ari.                                         
In English: She is the owner.

Siya ay walang mga kapatid.                      
In English: She has no siblings.

Siya ang isa na tumulong sa akin.                  
In English: She is the one who helped me.

Kaya’t siya ay nagpapalimos.                           
In English: So she begs.

Siya ay kapatid kong babae.                        
In English: She is my Sister.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.