Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Started with ‘im’ translated in Tagalog

October 20, 2011

 

imitate – gayahin

impersonate – gayahin

immediate – ngayon din

imagination –imahinasyon

immense – malawak, malaki

imprison - ibilanggo, ikulong

impolite – hindi magalang, bastos

impatient - mainipin, walang tiyaga

improper – hindi tama, mali, baluktot

immediately – ngayon agad, madalian

imitation – imitasyon, peke, hindi totoo

impromptu – biglaan, walang paghahanda

improve – pagandahin, pagbutihin, paghusayin

important – mahalaga, importante, may halaga
Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.