Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Cooking Measurements

November 23, 2011

 

Teaspoon – Kutsarita
Tablespoon – Kutsara
Cup – Baso
Ounce – Onsa
Pint – Pinta
Gallon – Galon
Pound – pound
Inch – Pulgada
Centimeter – Sintemetro
Kilo – Kilo
Gram – Gramo
Kilogram – Kilogramo

 

One tablespoon of salt – Isang kutasara ng asin
Three teaspoon of sugar – Tatlong kutsarita ng asukal
Two cups of oil – Dalawang baso ng mantika
Half gallon of water – Kalahating galon ng tubig
Five kilos of chicken – Limang kilo ng manok
Four grams of flour – Apat na gramo ng harina

 

                                                          

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.