Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Greetings

November 14, 2011

 

Say hello to your tita.
Tagalog: Mag hello ka sa tita mo.

Hi mom, how are you?
Tagalog: Hi ma, kumusta ka?

Goodmorning dad.
Tagalog: Magandang umaga pa.

Hello Mr. and Mrs. (last name).
Tagalog: Hello Ginang at Ginoong Reyes.

A beautiful morning sis
Tagalog: Isang magandang umaga ate

Good evening everyone.
Tagalog: Magandang gabi sa lahat.

Hello dad and mom, how’s your day?
Tagalog: Hello pa at ma, kumusta ang araw niyo?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.