Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Instructions to the driver

December 31, 2011

 

just go straight – diritso lang, dumiritso ka lang
stop – para, hinto
i’ll stop here – bababa na ako dito
just here – dito lang
just slow down – dahan-dahan lang
please turn left – paki kaliwa
please turn right – paki kanan
please drive safely – paki maniho ng maayos
please drive faster – pakibilisan ng pagmamaneho
please faster – pakibilisan
please drive slowly – pakidahan – dahan ang pagmamaneho
make it faster – bilisan mo
stop here – hinto dito
drive me anywhere – ipagmaneho mo ako kahit saan

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.