Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog ‘Marriage Proposal’ Phrases

November 30, 2011

 

Kasal – Wedding, marriage
Magpakasal – to get married
Ikakasal – to be maried

Kasal kana ba? Are you married?
Pakakasalan mo ba ako? Will you marry me?
Kaylan mo ko pakakasalan? When you will marry me?


Ikakasal kana Your getting married
Pakasalan mo ako Marry me
Gusto ko ng magpakasal.I want to get married.
Magpakasal na tayo Lets get married
Gusto kitang pakasalan. I want to marry you.
Magpapakasal na kami sa susunod na buwan.We will be marrying next month.
Pakakasalan kita kahit saang simbahan mo gusto. I will marry you in any the churches you want.
Pagkasal na tayo, gagawin ko ang lahat lumigaya ka lang. When were married, I’ll do my best just to make you happy.

 

 

Example of Marriage Proposal:

I want you to be mine forever, because I can’t live without you. Thank for the efforts and time that you spent to me, I really appreciate it. Now I just realize that I don’t want you to be my girlfriend for the rest of my life because I want you to be my everything and be my wife. Will you marry me my love?

Tagalog Translation:
Gusto kong maging akin ka magpakailanman, dahil hindi ako mabubuhay ng wala ka. Salamat sa pagsisikap at oras na inilaan mo para sa akin, talagang pinahahalagahan ko yun. Ngayon na tanto ko na ayaw na kitang maging kasintahan ko habang buhay dahil gusto na kitang maging aking lahat lahat at maging asawa. Pakakasalan mo ba ako mahal ko?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.