Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog of God

May 20, 2011

In Tagalog :
God
In Tagalog:
- Bathala/Bathalang Maykapal (God is also addressed as Poong, ‘Poong Maykapal’)
- Kristo
- Diyos (Diyos came from the Spanish word Dios.)
- Panginoon (Lord)
- Poong Maykapal (God Almigty)

Example Sentences:

1. God bless
Tagalog: Kaawaan ka ng Diyos
Kaawaan ka ng Panginoon

2. God is good all the time.
Tagalog: Ang Panginoon ay laging mabuti sa lahat ng oras.

3. I love God.
Tagalog: Mahal ko ang Diyos.

4. God is powerful.
Tagalog: Ang Diyos ay makapangyarihan.

5. The Lord is my savior.
Tagalog: Ang Panginoon ang aking tagapaligtas.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.