Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog of ‘good’

February 11, 2012

 

good – mabuti, magaling, maganda             

good man / good person – mabuting tao, magaling na tao
good girl – mabuting babae
good things – magandang bagay
good work – mabuting trabaho / magaling na trabaho
good job – mabuting trabaho / magaling na trabaho
good news – mandang balita
good listener – mabuting tagapakinig
good guy – mabuting lalaki

 

Examples Sentences:

 1. Good for you. – Mabuti para sayo.
 2. You are good. – Magaling ka.
 3. Keep up the good work. – Ipagpatuloy mo ang mabuting gawain.
 4. Your doing good. – Gumagaling ka.
 5. I’m good. – Magaling ako.
 6. You’re good in everything. – Magaling ka sa lahat ng bagay.
 7. Good to see you. – Mabuti at nakita kita.
 8. That’s good news! – Magandang balita yan!
 9. That’s a good idea. – Magandang ideya yan.
 10. Good to hear that. – Magandang pakinggan yan.
 11. God is good. – Mabuti ang Panginoon.
 12. This is good. – Maganda ito.
 13. You are very good in many things. – Magaling ka sa lahat ng bagay.
 14. I am a good guy. – Mabuti akong lalaki.
 15. I am only good at you. – Mabuti/mabait lang ako sayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.