Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog of ‘lucky’

February 11, 2012

 

luckymaswerte
Tagalog Synonyms: syamba
luckiest – pinakamaswerte
Antonyms: unlucky hindi maswerte

 

Sentence Examples:

 1. You are lucky. – Maswerte ka.
 2. I’m so lucky. – Napalaswerte ko.
 3. I’m not lucky. – Hindi ako maswerte.
 4. I am lucky to have you. – Maswerte ako na akin ka.
 5. You are not lucky today. – Hindi ka maswerte ngayon.
 6. I am the luckiest person in the world. – Ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo.
 7. I’m lucky I survived. – Maswerte ako at nakaligtas ako.
 8. This is my luckiest day. – Ito ang pinakamawerteng araw ko.
 9. I’m lucky today. – Maswerte ako ngayong araw.
 10. I’m lucky this year. – Maswerte ako ngayong taon.
 11. I’m lucky meeting you. – Maswerte ako at nakilala kita.
 12. You’re lucky in love life. – Maswerte tayo sa buhay pag-ibig.
 13. Not everyone is lucky. – Hindi lahat maswerte.
 14. I’m feeling lucky. – Nararamdaman kong maswerte ako.
 15. Stop dreaming because you are not lucky. – Huminto ka sa pangangarap dahil hindi ka maswerte.

Other Examples:

 1. Are you lucky? – Maswerte ka ba?
 2. Am I lucky? – Maswerte ba ako?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.