Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Pronouns

May 3, 2011

Ito-this
Ito ang gamit ko. 
(This is my thing.)

Ako-I
Ako ay masaya.
(I am happy.)

Sila-they
Sila ang aking mugalang. 
(They are my parents.)

Tayo-we
Tayo ay may handaan. 
(We have a party.)

Siya-he/she
Siya ay si Luna. 
(She is Luna.)

Iyan-that
Iyan ang sing-sing ko. 
(That is my ring.)

Iyon-that
Iyon ang pantaloon ko. 
(That is my pants.)

Kami-we
Kami ay may klase.
(We have a class.)

Kayo-you
Kayo ay may bahay.
(You have a house.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.