Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Request/Command Words

December 22, 2011

 • Kindly - Paki
  Paki lagay naman ng gamit ko. Kindly put my things.
  Paki linis ng bahay.Kindly clean the house.
  Pakikuha nga niyan Kindly get that
 • Come - Halika
  Halika ditoCome here
  Halika at magsaya Come and Enjoy.
 • Listen - Makinig
  Makinig ka sa akinListen to me
  Makinig kang mabuti sakinListen to me carefully
 • Quiet - Tahimik
  Pakiusap tahimikPlease be quiet
  Tamihik muna guysBe quiet guys.
  Tahimk tayong lahatLet’s be quiet
 • Please - Pakiusap
  Pakiusap tulungan mo ako. Please help.
  Pakiusap tama na Please stop it
  Pakiusap mag-ingat ka Please be careful
  Pakiusap maging responsable ka.Please be responsible.
 • Wait - Teka, hintay
  Teka munaJust wait
  Hintay muna ng ilang minutoJust wait for a minute
  Teka may kukunin lang ako Wait I’ll get something

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.