Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog translation of attitudes


May 12, 2011


Honest- tapat, mapagkakatiwalaan
Hardworking- masipag
Helpful- matulungin
Cheerful- Masaya, nagagalak
Truthful- makatotoo
Studious- palaaral
Kind- mabait
Playful- malikot, malaro
Punctual- maagap
Generous- mapagbigay, bukas palad, mapagbigay-loob
Responsible- responsable, maykapanagutan
Loyal- tapat
Shy- mahiyain
Friendly- palakaibigan
Polite- magalang, pulido
Obedient- masunurin
Courteous- magalang, magiliw

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.