Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Take care in tagalog

May 10, 2011


Take care in tagalog is "ingat".

Example Sentences:
Ingatan mo sarili mo. – ( Take care of yourself.)
Paki-ingatan ng mga gamit ko. –  (Please take care of my things.)
Mag-ingat ka, okey? – (Take care, okay?)
ingatan mo ang anak ko. – (Take care of my child.)
Sabi ni DOnna mag-ingat ka. – (Donna said you take care.)
Maging handa at mag-ingat sa ating distinasyon. – (Be ready and take care of our destination.)
Ingat sa mga masasamang tao. (Take care of those bad guys.)
Ingatan mo siya. (You take care of her.)
Mag-ingat ka sa biyahe mo. (You take care on your flight.)
Ingat sa pagmamaneho. (Take care of driving.)
Ingatan mo pamilya mo. (Take care of your family.)
Mag-ingat kayu sa bakasyon niyo. (Take care of your vacation.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.