Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Takot' in Tagalog Sentences

February 16, 2012


takot – scared

nakakatakot – scary

 

Examples:

 • I’m scared. – Natatakot ako.
 • I’m not scared. – Hindi ako takot.
 • You scared me. – Tinakot mo ko.
 • I am scared for you. – Takot ako para sayo.
 • I’m not scared to face you. – Hindi ako takot para harapin ka.
 • It’s not scary. – Hindi naman nakakatakot.
 • I promise not be scared. – Pangako hindi ako matatakot.
 • That really scares me. – Yan ang nagpapatakot sakin.
 • I’ scared now. – Takot na ako ngayon.
 • I am scared of ghost. – Takot ako sa multo.
 • I was scared yesterday. – Natakot ako kahapon.
 • It’s not scary anymore. – Hindi na nakakatakot.
 • My friends scared me. – Tinakot ako ng mga kaibigan ko.
 • I am scared with snakes. – Takot ako sa mga ahas.
 • I’m scared at you. – Takot ako sayo.
 • Don’t be scared. – Wag kang matakot.
 • I am here don’t be scared. – Nandito lang ako wag kang matakot.
 • Ghost is not scary. – Hindi nakakatakot ang multo.
 • I’m not scared at you. – Hindi ako takot sayo.
 • I am scared you’ll be gone. – Takot akong mawala ka.

 

Other Examples:

 • Are you scared of ghosts? – Takot ka ba sa mga multo?
 • Are you scared? – Takot ka ba?
 • Scared at me? – Takot ka ba sakin?
 • Why are you scared? – Bakit ka takot?
 • Still scared? – Takot ka pa ba?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.