Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Talaga

Talaga – Really

 

Example Sentences:

Really?
Tagalog: Talaga ba?

Is that real?
Tagalog: Totoo ba talaga yan?/Talaga bang totoo yan?

That was really bad!
Tagalog: Talagang masama yun!/Masama talaga siya!

It’s really hard to forget him.
Tagalog: Talagang mahirap siyang kalimutan./Mahirap talaga siyang kalimutan.

I really hate him!
Tagalog: Talagang galit ako sa kanya!/Galit talaga ako sa kanya.

You really make me stronger.
Tagalog: Talagang pinapalakas mo ako./Pinapalakas niya talaga ako.

He really cares what I am doing.
Tagalog: Talagang nag-aalala siya sakin./Nag-aalala talaga siya sakin.

She really needs my help.
Tagalog: Talagang kailangan niya ng tulong ko./Kailangan niya talaga ng tulong ko.

Do you really hate what I’ve done?
Tagalog: Talaga bang galit ka sa nagawa ko?/Galit ka ba talaga sa nagawa ko?

I don’t really know.
Tagalog: Talagang hindi ko alam./Hindi ko talaga alam.

My dad really hates me.
Tagalog: Talagang galit si tatay sakin./Galit talaga si tatay sakin.

I don’t really care anymore!
Tagalog: Talagang wala na akong pakialam!/Wala na talaga akong pakialam!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.