Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Tawa’ in English

February 23, 2012

 

tawa laugh
tawa ng tawa – laughing
nakakatawa – funny
nakakatawang biro – funny joke
nakakatawang pamilya – funny family
nakakatawang buhay – funny life
tawa ng malakas – laugh out loud

 

Example Sentences:

 • Ang ganda ng tawa niya. – His/her smile is wonderful.
 • Tama ka ang tawa. – Your always laughing.
 • Huminto na nga tayo sa kakatawa. – Let’s stop laughing.
 • Wala ng nakakatawa. – There’s no funny at all.
 • Tawa siya ng tawa pero wala namang nakakatawa. – He is laughing but there’s no funny.
 • Ayokong tumawa. – I don’t want to laugh.
 • Nakakatawa talaga siya. – He/she is really funny.
 • Ang tawa ay gamot sa problema. – Laugh is the medicine for the problem.
 • Natawa ang nanay ko ng dahil sayo. – My mother was laughing because of you.
 • Natatawa ako dahil sa mga biro mo. – I laugh because of your jokes.
 • Hindi nakakatawa ang biro mo. – Your joke is not funny.
 • Itawa mo nalang yan. – Just laugh about it.
 • Tawa ang sagot diyan. – Laugh is the answer of that.
 • Natatawa na naman siya. – His laughing again.
 • Tumawa ka lang.  – Just laugh.

Other Examples:

 • Bakit ka ba tawa ng tawa? – Why are you laughing?
 • Nakakatawa ba ako? – Am I funny?
 • Nakakatawa ba? – Is it funny?
 • Mukha ba akong nakakatawa? – Do I look funny?
 • Nakatawa ba ako? – Am I laughing?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.