Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Telephone Conversation

Apr 23, 2011

(Telephone is ringing) Kring… kring…
Fe: Hello? Sino to?  (Hello? Who’s this?)
Luisa: Luisa po. (Luisa.)
Fe: Luisa? Kilala mo ba ako? (Luisa? Do you know me?)
Luisa: Oo naman po. (Yes of course.)
Fe: Paano? (How?)
Luisa: Anak po ako ng kaibigan niyo. (I am the daughter of your friend.)
Fe: Sino pala ang nanay mo? (Who is your mother?)
Luisa: Si Rose po ang nanay ko. (My mother is Rose.)
Fe: Ah, bakit ka napatawag? (Ah, why are you calling?)
Luisa: Maari po ba kayong bumista dito? (Can you visit here?)
Fe: Bakit? (Why?)
Luisa: Ang nanay ko po ay may sakit. (My mother is sick.)
Fe: Oo ba, bibisitahin ko siya bukas. (Sure, I will visit her tomorrow.)
Luisa: Salamat po. (Thanks.)
Fe: Walang anuman. (Your welcome.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.