Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tell me in Tagalog

October 8, 2011


Tell me – Sabihin mo sa akin

Tell – sabihin
Me – ako/ko

 

Example Sentences:

Tell me what is wrong.
Tagalog: Sabihin mo sa akin kung ano ang problema?

Tell me where it hurts.
 Tagalog: Sabihin mo sa akin kung saan ang masakit?

Tell me the truth.
Tagalog: Sabihin mo sa akin ang katotohanan.

Tell me what you want.
Tagalog: Sabihin mo sa akin kung ang kailangan mo.

Tell me that you love me.
Tagalog: Sabihin mo sa akin na mahal mo ko.

Tell me his not that good.
Tagalog: Sabihin mo sa akin na hindi siya ganyan kabait.

Tell me if I’m wrong.
Tagalog: Sabihin mo sa akin kung mali ba ako.

 

Other Examples:

You did not tell me.
Talagog: Hindi mo ko sinabihan.

Just tell me when you’re done.
Tagalog: Sabihan mo ko kung tapos kana.

If there’s something wrong just tell me.
Tagalog: Kung may problema sabihan mo lang ako.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.