Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Things that you want but you won’t ask

October 9, 2011

 

Don’t cheat – Huwag kang mandaya    

Hold her/him – Hawakan mo siya

Surprise her/him – Isurpresa mo siya

Make her/him special – Gawin mo siyang spesyal

Share your secrets – Ibahagi mo ang iyong sekreto

Kiss her/him in the chick – Halikan mo siya sa pisngi

Take good care of her/him – Alagaan mo siya ng mabuti

Discuss your future – Pag-usapan niyo ang kinabukasan niyo

Don’t lie to her/him – Huwag kang magsinungaling sa kanya

Hug her/him with love – Yakapin mo siya ng may pagmamahal

Act like a prince/princess – Umakto ka ng parang prinsepe/prinsesa

Tell her/him that you miss her/him – Sabihan mo na na-miss mo siya

Remind her/him how you love her/him – Paalalahanan mo siya na mahal mo siya

Tell her/him she’s/he’s beautiful/handsome – Sabhihan mo siya na siya ay maganda/gwapo

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.