Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Things we need in cleaning translated in Tagalog

November 23, 2011

 

Basahan/Pamunas – rag
Walis – broom
Walis tambo – soft broom
Pandakot – dustpan
Spongha – sponge
Basurahan – trashcan

 

Bathroom cleaner – Panlinis ng banyo
Dusting – pag-aalis ng alikabok
Waste – dumi
House cleaning – paglilinis ng bahay

 

Clean it carefully
Tagalog: Linisan ng may ingat

Clean the wall
Tagalog: Linisan ang bubong

Please clean the backyards.
Tagalog: Pakilinisan ng bakuran.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.