Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Today and Tomorrow’ in Tagalog

October 27, 2011

 

Today – ngayon
Tomorrow – bukas
Today and tomorrow – ngayon at bukas

 

Tomorrow is another day
Tagalog: Bukas ay isa pang araw

Tomorrow is my day.
Tagalog: Bukas ang aking araw.

Today is my birthday, tomorrow is my wedding day.
Tagalog: Ngayon ang aking kaarawan, bukas ang araw ng aking kasal.

Are you okay today?
Tagalog: Okey ka lang ba ngayon?

Tomorrow will be okay.
Tagalog: Magiging maayos ang lahat bukas.

Today is a great day.
Tagalog: Ngayon ay magandang araw.

Have a nice day today.
Tagalog: Magkaroon ka magandang araw ngayon.

Tomorrow will be an ordinary day.
Tagalog: Bukas ay magiging ordinaryong araw.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.