Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Too’ in Tagalog

December 21, 2011

 

Too – Masyado
Tagalog Synonyms of ‘too’: Sobra

Too old – masyadong matanda
Too young – masyadong bata
Too childish – masyadong pambata
Too afraid – masyadong takot
Too big – masyadong malaki
Too small – masyadong maliit
Too cute – masyadong kyut
Too bad – masyadong masama
Too close – masyadong malapit
Too cool – masyadong malamig
Too deep – masyadong malalim
Too dramatic – masyadong madrama
Too easy – masyadong madali
Too fast – masyadong mabilis
Too unique – masyadong kakaiba

 

Example Sentences:

It’s too beautiful.
Tagalog: Masyado itong maganda.

You’re too young for him.
Tagalog: Masyado kang bata para sa kanya.

I’m too tired for the next game.
Tagalog: Masyado na akong pagod sa susunod na laro.

The girl is too pretty.
Tagalog: Ang babae ang masyadong maganda.

My mom is too strict.
Tagalog: Ang mama ko ay sobrang istrikto.

It’s too dangerous to travel alone.
Tagalog: Masyadong dilekado ang magbyahe mag-isa.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.