Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Traffic’ in Tagalog

January 7, 2012

 

traffic – trapiko               
traffic signs – karatulang pantrapiko, babalang pantrapiko
traffic police – pantrapikong pulisya
traffic lights – ilaw pantrapiko
traffic rules – pantrapikong patakaran

 

Its traffic in part of (place) – Trapiko sa bandang Nueva Ecija.
Is it traffic in (place)? – Trapiko ba sa Nueva Ecija?
Traffic in (place) – Trapiko sa Edsa.

Is it traffic? – Trapiko ba?
Its traffic here – Trapiko dito
I’ll be late because its traffic. – Mahuhuli ako kasi trapiko.
I’ll be late because of the traffic. – Mahuhuli ako dahil sa trapiko.
I am in a bad mood because of the traffic. – Hindi maganda ang lagay ko ngayon ng dahil sa trapiko.
Its traffic on the right side – Trapiko sa bandang kanan
Its traffic on the left side – Trapiko sa bandang kaliwa

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.