Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Trip’ in Tagalog

November 20, 2011

 

Trip byahe, paglalakbay
Trip synonyms: Journey

Tourbyahe, paglalakbay
Tourist turista
Tourist guide Tagapatnubay
Tourism – turismo
Flight lipad, lumipad

 

Tomorrow is my flight.
Tagalog: Bukas ang lipad ko.

I will be having a trip on Monday.
Tagalog: Magkakaroon ako ng paglalakbay sa Lunes.

Let’s have a trip.
Tagalog: Magkaron tayo ng paglalakbay.

The airplane is now flying.
Tagalog: Ang eroplano ay lumilipad na.

There’s a lot of tourist now.
Tagalog: Madaming turista ngayon.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.